Ansvarsfriskrivning


Information till upphovsmän, copyrightinnehavare & övriga intressenter.

Idag cirkulerar största delen av alla bilder på internet utan restriktioner. Många bilder saknar copyrightinformation eller så finns den inte längre tillgänglig på grund av långvarig användning på internet. Bilderna på denna hemsida är till största delen bilder som man får lägga till på sin webbplats gratis. Visa bilder som finns här på hemsidan används under speciella villkor, som Frilla.se så vitt vi vet följer.

För att minska risken för brott gällande copyrighten på bilder, har vi vidtagit följande åtgärder:

Vi förändrar aldrig källkoden i något av bilderna.
Upphovsmän, märkesnamn eller hänvisningar till webbsidor förblir oförändrade om sådant finnes.

Om en copyrightinnehavare tycker det gjorts intrång på dess intressen, kontakta oss. Är påståendena rimliga så tas bilden bort ifrån webbplatsen.